• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Surveys-Questionnaires

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Surveys-Questionnaires" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/surveys-questionnaires/. Informationen hämtad July 13, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
  3. Choosing statistical analysis
  4. Rating scales and their statistics
This web-page describes the use of surveys / questionnaires. Reading this will give you an understanding of the choice between using existing surveys or constructing your own.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Referenser

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Comments are closed.