• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Intra class correlation (ICC)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Intra class correlation (ICC)" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/intra-class-correlation-icc/. Informationen hämtad April 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
  3. Inferential statistics
  4. Choosing statistical analysis
  5. Agreements
This web-page provides an introduction to intra class correlation (ICC). Reading this will give you an understanding of this concept.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Intra class correlation (ICC)" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/intra-class-correlation-icc/. Informationen hämtad April 20, 2024.

Comments are closed.