• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Phenomenography

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Phenomenography" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/phenomenography/. Informationen hämtad May 23, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to qualitative methods
This web-page describes Phenomenography. Reading this will facilitate your understanding of this method.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Referenser

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Phenomenography" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/phenomenography/. Informationen hämtad May 23, 2024.

Comments are closed.