• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Signs test / McNemars test

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Signs test / McNemars test" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/signs-test-mcnemars-test/. Informationen hämtad May 23, 2024.

This page is currently being updated. We are experimenting with some scripts so it currently looks weird. We are sorry for that. Please come back to this page later.

 

 

1) Skriv in antal par i ruta 1-3:
1 A>B   Antal par där A > B (Denna siffra skall vara ≤
siffran i ruta 3)
2 A=B   Antal par där A = B. (Denna siffra används inte vid
beräkningen.)
3 A<B   Antal par där B > A (Denna siffra skall vara
siffran i ruta 1)

 

 

2) Beräkna
(klicka på en av nedanstående knappar )

 

 
3) Titta på resultatet

 

 

Exakt Teckentest McNemar


 

 

 

Referenser

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Comments are closed.