• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Fisher’s exact test

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Fisher’s exact test" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/fishers-exact-test/. Informationen hämtad July 13, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
  3. Inferential statistics
  4. Choosing statistical analysis
This web-page provides an introduction to Fisher’s exact test. Reading this will give you an understanding of when this statistical test is appropriate, what it does and how to do it.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Fisher’s exact test" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/fishers-exact-test/. Informationen hämtad July 13, 2024.

Comments are closed.