• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Superiority, equivalence and non-inferiority trials

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Superiority, equivalence and non-inferiority trials" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/superiority-equivalence-non-inferiority-trials/. Informationen hämtad June 20, 2024.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Study design
  2. Randomization
This web-page describes how randomized controlled trials can have different aims. Reading this will give you an overview of the different types of aims and how the outcome can be interpreted.

Please have a look at the following video introducing equivalence and non-inferiority:

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Superiority, equivalence and non-inferiority trials" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/superiority-equivalence-non-inferiority-trials/. Informationen hämtad June 20, 2024.

Comments are closed.