• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Standard error

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Standard error" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/standard-error/. Informationen hämtad April 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
This web-page describes different what standard error is and what it is used for. Reading this will give you a better understanding of some important underlying principles.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Standard error" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/standard-error/. Informationen hämtad April 20, 2024.

Comments are closed.