• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Standard population

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Standard population" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/standard-population/. Informationen hämtad April 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
This web-page describes what a standard population is. Reading this will give you a better understanding of this concept and how you can use it in your own research.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

There are direct and indirect ways of creating standardization .

1.
Naing NN. Easy Way to Learn Standardization : Direct and Indirect Methods. Malays J Med Sci [Internet]. 2000 Jan [cited 2019 Aug 12];7(1):10–5. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3406211/
Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Standard population" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/standard-population/. Informationen hämtad April 20, 2024.

Comments are closed.