• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Phenomenology

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Phenomenology" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/phenomenology/. Informationen hämtad June 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to qualitative methods
This web-page describes phenomenology. Reading this will give you a birds perspective of phenomenology.

Please have a look at this introduction to phenomenology presented by dr Gerben Moerman:

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Referenser

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Phenomenology" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/phenomenology/. Informationen hämtad June 20, 2024.

Comments are closed.