• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Samvariation

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Samvariation" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/samvariation/. Informationen hämtad May 23, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Inferential statistics
This web-page describes what testing agreement is and give examples of such statistical tests. Reading this will give you an overview of what analysis of agreement is.

Samvariation med möjlighet att bygga multifaktoriella modeller talar om hur olika variabler korrelerar till varandra. Detta handlar om hur ändringar i en variabel påverkar andra variabler. Detta kan användas för att bygga matematiska modeller för att beskriva verkligheten.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Referenser

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Comments are closed.