• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

IBM SPSS

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "IBM SPSS" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/spss/. Informationen hämtad July 13, 2024.
Rekommenderad läsning innan du läser den här sidan Vad denna webbsida tillför dig
 1. Introduktion till statistik
 2. Observationer och variabler
Här hittar du grundläggande introduktioner till SPSS. Att läsa sidan och titta på tillhörande videofilmer kommer att hjälpa dig komma igång och använda programmet.

SPSS (= IBM SPSS Statistics) är ett statistikprogram. Det ursprungliga namnet “Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)” antyder att programmet endast var avsedd för samhällsvetenskapen. Det är numera ett av de vanligaste statistikprogrammen och används inom många discipliner. Företaget, SPSS, som utvecklade programvaran köptes 2009 av IBM. därför är det nuvarande namnet “IBM SPSS Statistics”.

Översikt och att börja lägga in observationer

Klicka här för att se: Introduktion till SPSS på svenska: Lägga in variabler och data 1

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på svenska)

Klicka här för att se: Introduktion till SPSS på svenska: Lägga in variabler och data 2

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på svenska)

Beskrivande statistik i SPSS

Klicka här för att se: Frekvenstabeller och diagram

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på svenska)

Klicka här för att se: Centralmått, spridningsmått, split file och compute variable

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på svenska)

Analytisk statistik i SPSS

Klicka här för att se: t-test, korstabeller och chi^2 test

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på svenska)

Klicka här för att se: Normalfördelning och korrelation

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på svenska)

Klicka här för att se: Dummy coding

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på svenska)

Klicka här för att se: Multipel linjär regression

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på svenska)

Klicka här för att se: Logistisk regression
(Video på svenska)

Importera observationer från Excel till SPSS

Det går utmärkt att flytta observationer från en Excelfil in till ett SPSS data-set. Detta sker i följande steg:

 1. Förbered din Excelfil:
  Detta moment görs i Excel. Se till att den första raden i din Excel-fil bara innehåller korta kolumnrubriker. Om rubrikerna är långa och beskrivande förkortar du dem och behåll en separat textfil som förklarar de korta kolumnrubrikerna. En kolumnrubrik får inte börja med en siffra och får inte innehålla mellanslag. Ha inte sorteringsmekanismer i första raden. När du är klar spara Excelfilen och stäng Excelprogrammet. Ta en titt på videon nedan.
 2. Gör importen från Excel till SPSS:
  Detta moment görs i SPSS och beskrivs i videon nedan.
 3. Kolla hur importen gick och rätta fel (skapa “clean data file”):
  Det kan vara lättare att korrigera datafel i SPSS snarare än i Excel, speciellt om du har många observationer (rader). Omvandlingen från strängvariabler till numeriska variabler (i exemplet nedan som kodar om kvinnlig och manlig som 1 och 0) kan också med fördel göras i SPSS.
Klicka här för att se: Att förbereda Excelfilen före flytt till SPSS

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på engelska)

Klicka här för att se: Att importera en Excelfil in i SPSS

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på engelska)

Skapa en “clean data file”

När observationerna finns i SPSS behöver du kontrollera data och rätta eventuella fel. Detta beskrivs mer på sidan om Clean data file.

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "IBM SPSS" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/spss/. Informationen hämtad July 13, 2024.

Comments are closed.