• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Distributions

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Distributions" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/distributions/. Informationen hämtad July 13, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
This web-page describes different ways to describe the character of how data are spread around the central tendency. Reading this will give you an understanding of what different dispersions are and the ability to pick the correct way to describe which dispersion your own data follow.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Distributions" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/distributions/. Informationen hämtad July 13, 2024.

Comments are closed.