• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Descriptive statistics using numbers

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Descriptive statistics using numbers" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/descriptive-statistics-using-numbers/. Informationen hämtad May 23, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
  3. Descriptive statistics
  4. Central tendency
  5. Statistical dispersion
This web-page describes how you can describe your collected data using numbers. Reading this will give you an understanding of how to present descriptive statistics using numbers.

Using numbers to present descriptive statistics means using numbers to provide an estimate of central tendency and how data disperse away from this central point.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Descriptive statistics using numbers" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/descriptive-statistics-using-numbers/. Informationen hämtad May 23, 2024.

Comments are closed.