• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Sensitivity / Specificity / ROC

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Sensitivity / Specificity / ROC" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/sensitivity-specificity-roc/. Informationen hämtad June 9, 2023.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
  3. Inferential statistics
  4. Choosing statistical analysis
  5. Agreements
This web-page provides an introduction to the concepts sensitivity, specificity and ROC-analysis. Reading this will give you an understanding of these concepts and how to use them.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Useful links

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Sensitivity / Specificity / ROC" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/sensitivity-specificity-roc/. Informationen hämtad June 9, 2023.

Comments are closed.