• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Nyfikenhet och kreativitet

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Nyfikenhet och kreativitet" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/nyfikenhet-och-kreativitet/. Informationen hämtad June 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
None This website will discuss what creativity actually is and the importance of it in research.

Kreativitet är en personlighet som är mycket viktig i forskning. Vår förmåga att vara kreativ kan påverkas. Nedan följer Ken Robinsons klassiska TED-föreläsning som beskriver hur en viktig utmaning för det nuvarande utbildningssystemet är att undvika att döda barns kreativitet. Han betonar bland annat tanken att du sannolikt inte kommer att bidra med nya idéer om du inte är beredd att ha fel. Detta är en TED-föreläsning som hölls i februari 2006 (svensk text).

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Mer information

Referenser

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Nyfikenhet och kreativitet" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/nyfikenhet-och-kreativitet/. Informationen hämtad June 20, 2024.

Comments are closed.