• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Evaluation of tests

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Evaluation of tests" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/evaluation-of-tests/. Informationen hämtad June 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistic
  2. Choosing statistical analysis
This web-page describes what survival analysis is. Reading this will give you an understanding of what survival analysis is about and some understanding of how to do it.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Referenser

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Evaluation of tests" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/evaluation-of-tests/. Informationen hämtad June 20, 2024.

Comments are closed.