• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Kaplan-Meyer och Log rank test

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Kaplan-Meyer och Log rank test" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/kaplan-meyer-log-rank-test/. Informationen hämtad May 23, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
  3. Inferential statistics
  4. Choosing statistical analysis
This web-page provides an introduction to the Kaplan-Meyer curves and the log rank test. Reading this will give you an understanding of when this statistical test is appropriate, what it does and how to do it.

Log rank test kan användas för att jämföra en grupp mot ett fixt (vanligen historiskt) värde , att jämföra två grupper med varandra eller jämföra >2 grupper med varandra .

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Useful links

  • https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883944111002450
  • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1445-2197.2007.04405.x

References

1.
Bland JM, Altman DG. The logrank test. BMJ [Internet]. 2004 May 1 [cited 2020 Jul 28];328(7447):1073. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC403858/
1.
Schmidt R, Faldum A, Kwiecien R. Adaptive designs for the one-sample log-rank test. Biometrics [Internet]. 2018 [cited 2020 Jul 28];74(2):529–37. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/biom.12776
Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Kaplan-Meyer och Log rank test" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/kaplan-meyer-log-rank-test/. Informationen hämtad May 23, 2024.

Comments are closed.