• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

G*Power

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "G*Power" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/gpower/. Informationen hämtad July 13, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Choosing statistical analysis
  3. Sample size estimation
This web-page provides an introduction to the statistical software G*Power. Reading this will give you enough knowledge to be able to try doing simple things in G*Power.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

G*Power är ett datorprogram som kan göra skattning av stickprovsstorlek och uppskatta power. Programmet kan hantera de flesta vanliga statistiska test utom Cox regression. G*Power är gratis och kan laddas ner från hemsidan för Dussedorf University.

Exempel – Jämförelse av två grupper

Klicka nedan för att se en video:

Exempel 1 av skattning av stickprovsstorlek för att jämföra två grupper – T-test och Mann-Whitneys test

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på engelska)

Exempel 2 av skattning av stickprovsstorlek för att jämföra två grupper – T-test och Mann-Whitneys test

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på engelska)

Exempel – Logistisk regression

Klicka nedan för att se en video:

Exempel 1 - skattning av stickprovsstorlek vid logistisk regression där den oberoende variabeln är binär (exempelvis kön)

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på engelska)

Potentiellt användbara länkar

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "G*Power" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/gpower/. Informationen hämtad July 13, 2024.

Comments are closed.