• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Descriptive statistics using tables

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Descriptive statistics using tables" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/descriptive-statistics-using-tables/. Informationen hämtad June 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
  3. Descriptive statistics
  4. Central tendency
  5. Statistical dispersion
This web-page describes how you can describe your collected data using tables. Reading this will give you an understanding of how to present descriptive statistics using tables.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Descriptive statistics using tables" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/descriptive-statistics-using-tables/. Informationen hämtad June 20, 2024.

Comments are closed.