• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Confidence intervals

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Confidence intervals" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/confidence-intervals/. Informationen hämtad June 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
This web-page describes what a confidence interval is and how it can be used. Reading this will give you an understanding of confidence intervals and the ability to use them in your own research.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Useful links

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Confidence intervals" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/confidence-intervals/. Informationen hämtad June 20, 2024.

Comments are closed.