• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Transformation of data

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Transformation of data" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/transformation-of-data/. Informationen hämtad June 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistic
  2. Choosing statistical analysis
  3. Observations and variables
  4. Clean data file
This web-page describes what transformation of data is and why you sometimes need to do it. Reading this will give you an understanding of what transformation of data is and how to do it.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Referenser

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Transformation of data" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/transformation-of-data/. Informationen hämtad June 20, 2024.

Comments are closed.