• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Searching for literature

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Searching for literature" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/searching-for-literature/. Informationen hämtad July 13, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to research
This web-page describes searching for literature. Reading this will make you understand the important choices you need to maximise your chances of finding what you are looking for.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Referenser

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Searching for literature" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/searching-for-literature/. Informationen hämtad July 13, 2024.

Comments are closed.