• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Limits of agreement and Bland-Altman plots

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Limits of agreement and Bland-Altman plots" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/limits-of-agreement-and-bland-altman-plots/. Informationen hämtad September 29, 2023.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
  3. Inferential statistics
  4. Choosing statistical analysis
  5. Agreements
This web-page provides an introduction to the concepts Limits of agreement and Bland-Altman plots. Reading this will give you an understanding of these concepts and how to use them.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

References

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Limits of agreement and Bland-Altman plots" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/limits-of-agreement-and-bland-altman-plots/. Informationen hämtad September 29, 2023.

Comments are closed.