• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Health economics

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Health economics" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/health-economics/. Informationen hämtad May 23, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to research
  2. Introduction to statistics
This web-page briefly describes what health economics is and what it can be used for. Reading this will give you a better understanding when reading publications talking about health economics.

Please look at this brief introduction by Professor Sanjay Sharma:

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Useful links

Referenser

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Health economics" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/health-economics/. Informationen hämtad May 23, 2024.

Comments are closed.