• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Faktoranalys

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Faktoranalys" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/faktoranalys/. Informationen hämtad June 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
  3. Inferential statistics
  4. Choosing statistical analysis
  5. Associations and predictions
  6. Regression and correlation
This web-page provides an introduction to factor analysis. Reading this will give you a brief understanding of this concept.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Exploratory factor analysis (EFA) tries to identify factors not directly observed that may explain variation in several underlying directly measured observations / items. EFA may use techniques such as principal component analysis (PCA). Confirmatory factor analysis (CFA) tries to confirm that a hypothesized factor is correlated to underlying observations / items. CFA may use techniques such as structural equation modeling.

Introduction to Structural Equation Modelling by Nick Shryane.

Useful links

References

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Faktoranalys" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/faktoranalys/. Informationen hämtad June 20, 2024.

Comments are closed.