• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

SAS

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "SAS" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/sas/. Informationen hämtad June 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Choosing statistical analysis
This web-page provides an introduction to the statistical software SAS. Reading this will give you an introduction to the SAS package.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "SAS" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/sas/. Informationen hämtad June 20, 2024.

Comments are closed.