Epi Info

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Epi Info" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/epi-info/. Informationen hämtad November 27, 2021.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Choosing statistical analysis
This web-page provides an introduction to the statistical software Epi-Info. Reading this will give you enough knowledge to be able to try doing simple things in Epi-Info.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Epi Info" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/epi-info/. Informationen hämtad November 27, 2021.

Comments are closed.