• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Referenshanteringsprogram

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Referenshanteringsprogram" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/referenshanteringsprogram/. Informationen hämtad April 20, 2024.
Rekommenderad läsning före du läser denna webbsida Vad du får ut av att läsa denna webbsidan
 1. Skriva en vetenskaplig publikation
 2. Söka efter litteratur
Denna webbsida ger dig en introduktion till datorprogram som kan hantera referenser. Att läsa denna webbsida ger dig en förståelse för vad referenshanteringsprogram kan göra..

De viktigaste funktionerna

När du kommit över tröskeln och lärt dig hur ett referenshanteringsprogram fungerar kommer du att undra hur du tidigare kunde klara dig utan. Om du planerar att börja som doktorand är det mycket klokt att lära sig detta från början. De viktigaste funktionerna som referenshanteringsprogram erbjuder är:

 • Spara referenser
 • Organisera referenser
 • Samarbete med ordbehandlingsprogram för att
  -infoga källhänvisningar inne i texten
  -i slutet automatiskt bygga en referenslista

Mer avancerade funktioner kan vara onlinelagring av dina referenser med möjlighet att dela referenser med andra personer.

De vanligaste referenshantering-programmen som används idag är EndNote, Zotero och Mendeley. GetARef är ett referenshanteringsprogram som utvecklades i Sverige men det är inte uppdaterat på länge och få använder det numera. Endnote, Zotero och Mendeley finns i gratisversioner med begränsningar i funktionaliteten. Skall du arbeta mycket med referenser är det en god idé att betala för en version med full funktionalitet.

EndNote

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på engelska)

Lära EndNote att formatera för en viss tidskrift

EndNote kan lära sig att formatera ditt dokument efter krav som en viss tidskrift har. Instruktionerna till Endnote för att göra detta lagras i en formatfil som är specifik för den tidskriften. Det är troligt att någon redan har lärt EndNote att formatera manuskript för den tidskrift du är intresserad av. Dessa instruktioner kan laddas ner och kopieras till din EndNote:

 1. Gå till: EndNote output styles to be downloaded. Sök fram den tidskrift du vill att Endnote skall lära sig. När du hittar den kan du ladda ner instruktionerna som en speciell programfil.
 2. Kopiera filen till din Endnote’s “styles folder”, den finns antingen under C:/Program Files (x86)-EndNote XX-Styles, eller till din personliga “Styles mapp”.
 3. Starta om EndNote.
 4. Klicka på “Edit” menyn, välj sedan “Output Styles” och välj “Open Style manager“.
 5. Den nya tidskriften borde synas i listan. Klicka för och välj den..
 6. Gå till EndNote-fliken i Word. I rullistan för “Style” välj tidskriften.

Zotero

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på svenska)

Mendeley

Nedan ser du en eller flera bilder. Att klicka på en bild tar dig till YouTube där videon spelas upp. Youtube’s hemsida kommer då att lagra “kakor (cookies)” på din dator. Du kan läsa mer om detta på vår sida om GDPR och “kakor (cookies)”.

(Video på engelska)
Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Referenshanteringsprogram" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/referenshanteringsprogram/. Informationen hämtad April 20, 2024.

Comments are closed.