• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Degrees of freedom

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Degrees of freedom" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/degrees-of-freedom/. Informationen hämtad June 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
  3. Inferential statistics
This web-page describes the concept degrees of freedom often used in inferential statistics. Reading this will give you a better understanding of this concept.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Degrees of freedom" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/degrees-of-freedom/. Informationen hämtad June 20, 2024.

Comments are closed.