• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Att jämföra vårdgivare

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Att jämföra vårdgivare" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/jamfora-vardgivare/. Informationen hämtad May 23, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistic
  2. Choosing statistical analysis
  3. Observations and variables
  4. Simpson’s paradox
This web-page describes potential pitfalls with comparing the “productivity” of different health care providers (could also be something else than health care providers). Reading this will give you a better understanding of potential pitfalls with reports comparing different providers.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

https://infovoice.se/fou/bok/10000097.shtml

Referenser

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Att jämföra vårdgivare" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/jamfora-vardgivare/. Informationen hämtad May 23, 2024.

Comments are closed.