• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Descriptive statistics using graphs

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Descriptive statistics using graphs" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/descriptive-statistics-using-graphs/. Informationen hämtad July 13, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
  3. Descriptive statistics
  4. Central tendency
  5. Statistical dispersion
This web-page describes how you can describe your collected data using graphs. Reading this will give you an understanding of how to present descriptive statistics using graphs.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Descriptive statistics using graphs" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/descriptive-statistics-using-graphs/. Informationen hämtad July 13, 2024.

Comments are closed.