• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Cochran-Mantel-Haenszel method

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Cochran-Mantel-Haenszel method" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/cochran-mantel-haenszel-method/. Informationen hämtad April 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
  3. Inferential statistics
  4. Choosing statistical analysis
  5. Associations and predictions
This web-page provides an introduction to the Cochran-Mantel-Haenszel method. Reading this will give you an understanding of this and how to use it.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Cochran-Mantel-Haenszel method" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/cochran-mantel-haenszel-method/. Informationen hämtad April 20, 2024.

Comments are closed.