• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Central tendency

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Central tendency" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/central-tendency/. Informationen hämtad April 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Observations and variables
This web-page describes different ways to describe the central tendency. Reading this will give you an understanding of what central tendency is and the ability to pick the correct way to describe it in your own research.

(Denna webbsida är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Central tendency" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/central-tendency/. Informationen hämtad April 20, 2024.

Comments are closed.