• Sök på denna webbplats: (skriv ett ord i rutan – klicka OK)

Simpson’s paradox

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Simpson’s paradox" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/simpsons-paradox/. Informationen hämtad June 20, 2024.
Suggested pre-reading What this web page adds
  1. Introduction to statistics
  2. Choosing statistical analysis
This web-page describes the Simpson’s statistical paradox. This paradox is important to understand the problems that may arise from confounding factors and how to resolve it.

Please have a look at this video providing a brief explanation:

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Useful links

Referenser

(Detta avsnitt är under konstruktion. Vi beklagar olägenheten.)

Du måste hänvisa till denna webbsida om du använder informationen någon annanstans.
Hur detta skall se ut beror på var du återanvänder informationen. Det kan exempelvis se ut så här:
Ronny Gunnarsson. "Simpson’s paradox" [på INFOVOICE.SE]. Tillgänglig på: https://infovoice.se/simpsons-paradox/. Informationen hämtad June 20, 2024.

Comments are closed.