Martin Heidegger
Denna sida är uppdaterad 2006-12-17

Den här webbsidan är under konstruktion

Heidegger är naturfilosof (ontolog). Han intresserade sig för människan, samhället och universum i stort. Vilken verklighetsuppfattning har vi? Det är tingens grund och ursprung som söks. Om ontologi är problemet att undersöka använder Heidegger fenomenologi och livsvärlsdsperspektiv som metod.

Martin Heidegger (1889-1976), som med utgångspunkt i livsvärldsteorin förvandlade hermeneutiken från metodlära till existentiell filosofi. Att förstå, menar Heidegger, är nämligen inte bara en metod. En grundläggande förståelseprocess ingår i själva verket i människans vara, i hennes existens. Förmågan att tolka gör människan till vad hon är, den skiljer henne från djuren. Heidegger utgår alltså ifrån att alla människor är meningssökande varelser. Han riktar intresset bort från det faktum att någonting finns, till vad något innebär. En existentiell fråga är alltså en betydelsefråga som handlar om vad något betyder för någon.

Referenser


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.