Validitet och reliabilitet
Denna sida är uppdaterad 2010-11-26

Webbsidan om validitet och reliabilitet har flyttat. Du hittar den numera på adressen http://infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml (klicka på länken).