Ansvar och copyright
Denna sida är uppdaterad
2010-05-08

Ansvar
Vi tar inte ekonomiskt / juridiskt ansvar för konsekvenser av eventuella fel eller brister i informationen eller om någon kalkylator räknar fel.

Copyright
Informationen på denna webbplats får läsas fritt utan kostnad. Du får gärna skriva ut informationen och ge den vidare om du anger källan.

Vill du referera till den här webbplatsen i en artikel eller något annat du skriver? Tidskriften Spine beskriver på sin webbplats hur man refererar till en webbplats (notera speciellt sista exemplet nedan)

Sample references are given below:

  Journal article
1. Peterson C, Bolton J, Wood A. A cross-sectional study correlating lumbar spine degeneration with disability and pain. Spine 2000;25:218-23.
   
  Book chapter
2. Todd VR. Visual information analysis: Frame of reference for visual perception. In: Kramer P, Hinojosa J, eds. Frames of Reference for Pediatric Occupational Therapy. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1999:205-56.
   
  Entire book
3. Hadler NM. Occupational Musculoskeletal Disorders. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1999.
   
  Software
4. Epi Info [computer program]. Version 6. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, 1994.
   
  Online journals
5. Friedman SA. Preeclampsia: A review of the role of prostaglandins. Obstet Gynecol [serial online]. January 1988;71:22-37. Available from: BRS Information Technologies, McLean, VA. Accessed December 15, 1990.
   
  Database
6. CANCERNET-PDQ [database online]. Bethesda, MD: National Cancer Institute, 1996. Updated March 29, 1996.
   
  World Wide Web
7. Gostin LO. Drug use and HIV/AIDS [JAMA HIV/AIDS web site]. June 1, 1996. Available at: http://www.ama-assn.org/special/hiv/ethics. Accessed June 26, 1997.

#####

Referensen till just den här webbsidan är således:

Gunnarson R. Ansvar och copyright [Dept of Prim Health Care Göteborg University - Research methodology web site]. May 8, 2010. Available at: http://infovoice.se/fou. Accessed May 10, 2010.

Vill du referera till en annan sida på den här webbplatsen byter du "Ansvar och copyright" mot titeln på den andra sidan (titeln på sidan står i regel högst upp i fetstil). Det första datumet i referensen skall vara det datum webbsidan är uppdaterad (på vår webbplats syns det oftast högst upp på varje sida). Datumet efter "Accessed" skall vara det datum du var här och läste sidan.


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.