Felkällor vid gruppjämförelser
Denna sida är uppdaterad 2006-02-18

En av de vanligaste sakerna man gör med statistik är att jämföra flera (vanligen två) grupper. Detta görs med olika statistiska metoder som kallas för signifikansanalys. Vid planering av en studie där man skall göra en signifikansanalys går planeringen ut på två saker. Det första är att omvandla eventuella systematiska fel till slumpmässiga. Detta görs bland annat genom att randomisera till flera (oftast två) grupper. Det andra man gör är att försöka minimera det slumpmässiga felet. De systematiska och slumpmässiga fel vi talar om vid gruppjämförelser är:

Tabell 1 - Felkällor vid signifikansanalys

Systematiska fel (ger samband som inte finns)
1. Systematiska mätfel
* Aparatfel
* Subjektiva observatörseffekter
2. Placeboeffekter
3. Tidseffekter
4. Regression mot medellinjen
Slumpmässiga fel (döljer samband som finns)
1. Inomindividuell variation
2. Mellanindividuell variation
3. Slumpmässiga mätfel

*

Aparatfel
* Observatörseffekter

Systematiska fel anses allvarligare än slumpmässiga fel och det är viktigt att bli av med dem. Det föreligger ingen motsättning mellan att minimera systematiska respektive slumpmässiga fel. Båda skall alltså minimeras.

Systematiska fel kan jämföras med hallucinationer, vi ser sanningar i vår studie som inte finns i verkligheten. Slumpmässiga fel (=slumpmässig variation) är att likna vid alltför mörka solglasögon, vi ser i vår studie inte sanningarna som faktiskt finns i verkligheten.

Att minimera den slumpmässiga variationen
När man vill jämföra två olika behandlingar / interventioner följs individer över tid. Individerna mäts i början och i slutet av studien. I en sådan situation är det viktigt att tänka på vad som är vårt mätvärde när vi gör signifikansanalysen. Är det förändringen / differensen som är mätvärdet eller är det mätresultatet från den sista mätningen?

Att minimera slumpvariationen vid signifikansanalys

Slutsats:
Om den mellanindividuella variationen är stor så trolla bort den genom att bara räkna på differenser. Vid stor mätosäkerhet så räkna på sista mätningen och undvik att ta fram differenser.

Mellanindividuell variation
Stor Liten
Inomindividuell variation
+
slumpmässigt mätfel*
Stor (Gör ej detta!) Sista mätningen
Liten Differens** (Differens)

*Stort slumpmässigt mätfel innebär att mätningen är osäker.
**Vanligaste situationen.

I de flesta fall minimeras den slumpmässiga variationen genom att räkna på förändringsmått (differenser) än på resultatet vid sista mätningen.

(Denna sida är ej klar. Den kommer att kompletteras)


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.