Kalkylator - Andel i en grupp
Denna sida är uppdaterad 2002-09-20

Här kan du räkna ut stickprovsstorleken eller styrkan i en undersökning som jämför andelen i en grupp mot en fix (förväntad) andel. Teorin bakom dessa beräkningar förklaras på en annan sida. Du kan även välja andra kalkylatorer för andra typer av studier.
    Ange andelar, alfa (=p-värde) och styrka (=power) som en siffra mellan 0-1. Som decimalavgränsare använd punkt (ej komma). När du fyllt i dina värden så klicka på knappen "Beräkna". Längre ner hittar du ett exempel som förklarar mer. De siffror som är ifyllda i förväg kommer från exemplet.


  • Beräkna stickprovsstorlek
  • Beräkna styrka (power)
Ange fix andel:
Ange andel i gruppen:
  • Ensidigt test
  • Tvåsidigt test
Ange alfa (=p-värde):
Ange önskad styrka (power):
Stickprovsstorlek:

Exempel
För att visa hur man använder kalkylatorn har vi fyllt i med ett exempel. Antag att vi vill veta om tvillingfödslar ger högre eller lägre andel pojkar jämfört med om mamman bara föder ett barn. Vi vet av tidigare stora välgjorda studier att andelen pojkar vid singelfödslar är 51,5%. Om skillnaden i andelen pojkar mellan singelfödsel och tvillingfödsel kan antas vara 0,7% hur stort stickprov skulle vi behöva (hur många tvillingfödslar skulle vi behöva observera) för att kunna visa att skillnaden på 0,7% är statistiskt signifikant? Vi antar att andelen pojkar är 0,7% lägre bland tvillingfödslar och fyller därför i 50,8%. Om vi visste säkert att andelen pojkar är lägre vid tvillingfödsel skulle vi markera "ensidigt test". Eftersom vi inte är helt säkra på att skillnaden innebär lägre andel vid tvillingfödsel markerar vi "tvåsidigt test". Normalt bör man alltid göra tvåsidiga test. Prova nu genom att klicka på "Beräkna". Som du ser behöver vi observera 40018 tvillingfödslar för att ha 80% chans att kunna påvisa den lilla skillnaden på 0,7%. Hade vi varit helt säkra på att andelen pojkar är lägre vid tvillingfödslar gör vi ett ensidigt test och ser att då räcker det med "bara" 31523 tvillingfödslar.
    Antag att vi redan har gjort en undersökning där vi har observerat 2000 tvillingfödslar. I den undersökningen kunde vi inte påvisa någon statistiskt signifikant skillnad i könsfördelning mellan singelfödslar och tvillingfödslar. Om det nu är så att det finns en verklig skillnad i könsfördelning på 0,7%, hur stor chans hade vi då att i vår undersökning kunna påvisa detta (få p<0,05)? Om du markerar att du vill "Beräkna styrkan", fyller i stickprovsstorleken till 2000 och sedan klickar på "Beräkna" ser du att i den undersökning du just gjort var det bara 9% chans att kunna påvisa en så liten skillnad i könsfördelning som 0,7% (tvåsidigt test). Om man skall publicera en studie med "negativt fynd" (ingen statistiskt signifikant skillnad, p>0,05) bör styrkan vara minst 80%.

Bakgrundsinformation
Ovanstående kalkylator är gjord av Rollin F. Brant, biostatistiker på Department of Community Health Sciences vid universitetet i Calgary. Svensk översättning och tillägg av exempel är gjord av undertecknad efter tillstånd från upphovsmannen.
Beräkningarna i denna kalkylator baseras på normalaproximeringen av binomialfördelningen.
(Acknowledgments: The JavaScript underlying this page uses normal quantile and probability functions taken from Jan deLeeuw's Web-based Statistics: The Study of Stability in Variation.)

Ansvar
Informationen på denna webbsite får läsas fritt utan kostnad. Vi tar inte ekonomiskt / juridiskt ansvar för konsekvenser av eventuella fel eller brister i informationen. Skulle det visa sig att denna kalkylator räknar fel tar ansvariga för denna webbplats inget ekonomiskt / juridiskt ansvar. Ansvaret ligger helt hos den som använder kalkylatorn.


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.