Peter Englund
Denna sida är uppdaterad 2006-12-17

Den här webbsidan är under konstruktion

En historiker kan som bekant sällan genomföra statistiska analyser, utan är hänvisad till att andra former av förklaringar (tolkningar). Genom att lägga pussel med information från olika källor går det till exempel att ge en bild av levnadsvillkoren i en speciell situation under en annan tidsepok än vår egen. I en populärvetenskaplig version ger Peter Englund (1957-) exempel på detta i boken Ofredsår. Englund genomför ett tolkningsarbete som lyfter fram de krafter och stora tilldragelser i det trettioåriga kriget som formade den epok då Sverige blev en stormakt under 1600-talet. Hans resultat är inte en syntes, skriver han, bara en aspekt. Detta eftersom alla historiker ”står på föregångarnas axlar”. Och populärhistoria behöver en gedigen historisk grundforskning.

Referenser


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.