Ivan Pavlov
Denna sida är uppdaterad 2006-12-17

Den här webbsidan är under konstruktion

I S:t Petersburg hade Ivan Pavlov märkt att hans laboratoriehundar avsöndrade saliv när han ringde i en klocka, bara för att det brukade ringa en klocka när deras mat serveras. Idén om den betingade reflexen var född, och grunden var lagd för en ny psykologi, behaviorismen. Dess genomslagskraft var mycket stor, framför allt i USA. Nu gjorde experimentet sitt intåg som forskningsmetod även utanför naturvetenskapens domäner, och inom psykologin kom de viktigaste försökspersonerna att utgöras av råttor. Enligt den nya psykologin kunde inte bara råttor, utan även människor, fostras till det som samhället behövde dem till med hjälp av ett straff- och belöningssystem. Speciellt lämpligt var detta för industrins behov av arbetare till de löpande banden.

Referenser


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.