Emile Durkheim
Denna sida är uppdaterad 2006-12-17

Den här webbsidan är under konstruktion

Emile Durkheim, en av förgrundsgestalterna inom sociologin, studerade kulturens betydelse gällande självmord. Som forskningsmetod kartlade han den tillgängliga statistiken kring självmord i protestantiska och katolska samhällsstrukturer. I sin analys kom Durkheim fram till att den lägre frekvensen av självmord i katolska samhällen berodde på att dessa hade en bättre social sammanhållning än protestantiska samhällen.

Referenser


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.