Astrid Norberg
Denna sida är uppdaterad 2006-12-17

Den här webbsidan är under konstruktion

Astrid Norberg (1940-) är legitimerad sjuksköterska sedan 1964. Hon disputerade 1978 vid pedagogiska institutionen vid Lunds universitet. Avhandlingen handlade om hur relationen mellan barn och föräldrar från mitten av 1700-talet och några decennier framåt påverkats av dåtidens religiösa barnuppfostringslitteratur.  Hon blev Sveriges första professor i omvårdnad.

Metoden fenomenologisk hermeneutik har utvecklats av vårdvetaren Astrid Norberg, professor emeritus vid institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet och Anders Lindseth, professor i filosofi vid universitet i Tromsö. Den bygger på Ricoeurs filosofi och följande metodsteg: narrativa intervjuer, naiv läsning, strukturanalys (er), jämförelser och helhetstolkning. Intresset riktas mot levda erfarenheter, men det är det undersökta fenomenet som är i fokus, inte den existentiella situationen hos informanterna.

Referenser


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.