Arne Trankell
Denna sida är uppdaterad 2006-12-17

Den här webbsidan är under konstruktion

Arne Trankell, svensk professor i pedagogik 1957-1984. Även verksam som forskare, vittnespsykolog och författare.

Ett område med stor hermeneutisk relevans är juridiken. Här är det emellertid bara i undantagsfall som man talar om sina tolkningar av lagen som en hermeneutisk process. Ändå var det just i juridiska sammanhang som hermeneutiken började bli omtalad under 1970-talet i Sverige. Då introducerade pedagogikprofessor Arne Trankell () en arbetsmetod för vittnespsykologi. I Aktuella vittnespsykologiska frågor, från Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, finns sex uppsatser från vittnespsykologiska forskningslaboratoriet, som ger en bild av den här metoden. Redaktörer är Astrid Holgerson och Anders Gustavsson.
    Arne Trankell fann att de vittnespsykologiska arbetsmetoderna kunde vara relevanta för andra empiriska undersökningar. Han introducerade hermeneutiken som en kvalitativ forskningsmetod för pedagogik i studien om Kvarteret Flisan år 1973. Här presenteras en tolkande studie av en protestaktion mot romer i en förort med huvudsakligen svensk befolkning.

Referenser


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.