Fenomenografi
Denna sida är uppdaterad
2002-01-05

(Den här sidan är under omskrivning.)

I fenomenografi vill man fånga vilka skilda sätt det finns att uppfatta ett fenomen. Man kan inte göra anspråk på att ha hittat alla tänkbara skilda varianter.

I fenomenografi arbetar man med uppfattningar av något, inte uppfattningar om något. Uppfattningar av något är en djupare uppfattning medan uppfattning om något är en ytligare vardagsuppfattning.

Fenomenografi baseras på teorier om kognitivt tänkande.

 

Länkar till mer information:

Phenomenography Crossroads En svensk forskare på Pedagogen i Göteborg (Björn Hasselgren) har gjort en översikt över vad fenomenografi är och vad som är på gång inom området.

 


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.