Exempel på olika projektplaner
Denna sida är uppdaterad 2002-01-05

Du bör först ha läst vår sida som ger dig en översikt om vad det innebär att skriva en projektplan. Nedan finns länkar till ett antal exempel. 

Exempel på olika projektplaner
Exempel 1 Kvalitativ approach (Studera förväntningar)
Exempel 2 Kvantitativ approach (Ta fram enkätinstrument)
Exempel 3 Kvantitativ approach (Utvärdera användbarheten av ett test)
Exempel 4 Kvantitativ approach (Interventionsstudie)
Exempel 5 Kvantitativ approach (Sambandsanalys, samband mellan två variabler)
Exempel 6 Kvantitativ approach (Utvärdera användbarheten av ett test)
Exempel 7 Kvalitativ approach (studera upplevelsen av att härbärgera lidande)
Exempel 8 Kvantitativ approach (Hälsoekonomisk analys med gruppjämförelse)

 


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.