Datorprogram: För analys av kvalitativa data
Denna sida är uppdaterad 2002-08-30

NUD*IST Program för analys av kvalitativa data. Senaste versionen heter N6. Hos tillverkaren QSR kan du ladda hem manualer och se powerpoint-presentationer om programmet.
NVivo (=NUD*IST Vivo) En vidareutveckling av NUD*IST som fungerar lite annorlunda än NUD*IST. Senaste versionen är 2.0. Anses av en del vara lite lättare att använda än NUD*IST. Du kan ladda ner en demoversion från webben. Hos tillverkaren QSR kan du ladda hem manualer
OpenCode Vid Umeå universitet  (Epidemiology Department of Public Health and Clinical Medicine Umeå University) har man utarbetat ett kvalitativt analysprogram. Programmet utgår från metodansatsen Grounded Theory och avser att hjälpa forskaren med den öppna kodningen. Idag finns programmet att ladda ner gratis.
SphinxSurvey Ett program specialdesignat för framtagande av enkäter och analys av insamlade svar. Kan göra såväl statistisk analys som viss kvalitativ analys av fri text som svar på öppna frågor. Kostar £295 - £595 beroende på om man är student eller ej. Köps från SAGE publications software.
CAQDAS Networking Project En kort översikt över vilka olika dataprogram som finns för att analysera kvalitativa forskningsdata. Demoversioner kan hämtas hem. Översikten är gjord av "the UK Economic and Social Research Council ".
QMethod Page Liten översikt över olika dataprogram som kan användas för att analysera kvalitativa vetenskapliga data. Nämns bland annat en del om NUD*IST.

 


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.